ปกาเกอญอ คนอยู่กับป่า

    ปกาเกอญอ คนอยู่กับป่า    

  หากินกลางป่า เล่าตำนานไพร

    ทำนาทำไร่ อยู่กลางป่าเขา

 

  ชีวิตพี่น้องผองเรา  คนปกาเกอญอ  

 ตัดไม้ในไร่ เหลือต้นไม้หนึ่งต้น

  นกพญาไฟทำรัง

  ในรักมีทอง

  ความเชื่อพี่น้อง คน...ปกาเกอญอ  

 

  เรื่องเล่าผู้เฒ่า   ฝากเตือนลูกหลาน

    มีเหตุการณ์   เชื่อมโยง

นิทาน   นกพญาไฟ

    ใน...ทา...โท่บิเบ่    

 

 ทา...โทบิเบ่

  ทา...โทบิเบ่

  ทา...โทบิเบ่

  ตำนาน...นกพญาไพร   

จักร กินีสี

อินทนนท์ ,๒๕๓๗

 

 


 

ผมพบและสนทนากับพี่จักรหลายครั้ง และทุกครั้งพี่ร้องเพลงให้ผมฟัง

 

 

วันนั้นที่ภูชี้ฟ้า และอีกคืนหนาวๆที่แม่แตงเชียงใหม่  ล่าสุดที่ดอยอินทนนท์

 

ผมก็ยังได้ยินเพลงไพเราะนี้จากคนแรมไพร

 

 

ผมไม่เข้าใจบางบท บางตอนของเพลงนี้เท่าไหร่หรอก แต่ชอบดูพี่เวลาร้องเพลง พี่มีอารมณ์ที่เข้าถึง เสียงสำเนียงร้องเพลงที่หนักหน่วง กระแทกกระทั้นด้วยทำนองกีตาร์ ผมไม่รู้ว่าพี่รู้สึกอย่างไร เมื่อเริ่มคีย์แรกของเพลง...จนเพลงจบ 

     

พี่บอกกับผมว่า พี่รักและผูกพันกับพี่น้องปกาเกอญอมาก พวกเขาคือ ผู้อนุรักษ์แผ่นดิน แผ่นฟ้า และ ผืนป่า คือชีวิตของเขา...อยู่รวมกับป่าประหนึ่งปลาคู่กับน้ำ

 

 

ใครกล่าวหาว่า ปกาเกอญอทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย ...    

ในวันที่ พรบ.ป่าชุมชน ยังเป็นลูกผีลูกคน

 

มีใครหลายคน ที่คิดอคติแบบนั้น พวกเขาหาเข้าใจไม่ ...

 

 

ไร่เลื่อนลอยได้อย่างไร เพราะตรงนั่นคือชีวิตของปกาเกอญอ

 

เข้าไปสิ...ไปสัมผัสเรียนรู้พวกเขา เข้าใจวิถีไร่หมุนเวียน...หมุนเวียนทั้งวิถีชีวิตและวิถีธรรมชาติ อย่างสมดุล เพื่อชีวิต เพื่อการอยู่รอด      

            

"พอมีดา"   สาวน้อยแห่งสาละวิน

ผมขอคารวะพี่จักร กินีสี นักดูนก  ผู้แรมไพรแห่งดอยอินทนนท์