สิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อเกิดกรณีพิพาท (บ.ทีโอที)

  ติดต่อ

  กรณีศึกษา บ.ทีโอที  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210 (แสดงว่ามีภูมิลำเนาและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ประเทศไทยหากเกิดกรณีพิพาทขึ้นสามารถขึ้นศาลไทยได้ -------มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลไทย มาตรา ๔ ว.๑)/ปวพ -------ทรัพย์สินที่อาจบังคับได้ ตั้งอยู่ในเขตศาลไทย มาตรา ๔ ตรี ว.๒/ปวพ.) การก่อตั้ง : จัดตั้งขึ้นเมื่อ 31 ก.ค.45 โดยแปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย์ และพนักงานทั้งหมดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (แสดงว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองดังนั้นหากมีกรณีพิพาท ก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โจทก์มีสัญชาติไทย มาตรา ๔ ตรี ว.๑/ปวพ.) ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6,000 ล้านบาท (ชำระแล้ว) เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

หมายเลขบันทึก: 72492, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:02:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)