เด็กเรียนรู้ได้ถ้าผู้ใหญ่ช่วยอำนวยการ

อนงค์ศิริ
เสียดายหลายกิจกรรมเด็กไม่ได้เรียนรู้ นอกจากทำตามที่ครูสั่ง

ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงเรียนหลายๆโรงที่มีกิจกรรมวิชาการจัดโชว์

หรือจัดแสดง  เช่น ครั้งหนึ่งไปเยี่ยมชมการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู

ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ได้ชื่นชมกิจกรรม

ของโรงเรียนที่มีนักเรียนคนเก่งนำเสนอการเพาะเห็ดนางฟ้าอย่างผู้มี

ประสบการณ์  นักเรียนมีรายได้จากการเพาะเชื้อเห็ดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า

100  บาท  แต่ครั้นถามว่า ได้คิดวางแผนที่จะลงทุนเองหรือไม่ โดย

ไม่ต้องรับค่าจ้างเป็นรายวัน  เด็กตอบว่าไม่เคยคิด   แม้จะได้รับเงินทุน

สนับสนุนให้ดำเนินการ  เด็กก็ปฏิเสธที่จะคิด จะทำต่อ พอใจที่จะเป็น

ลูกมือ หรือรับรายได้รายวันๆละ  100 บาทตลอดไป

อีกครั้งหนึ่ง  ได้ไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตรที่นักเรียนปลูกผัก

สวนครัวในโรงเรียน  นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าแปลงผักแต่ละแปลง

ดูแลอย่างไร  ใช้ปุ๋ยกี่ชนิด  ทั้งปุ๋ยชีวภาพ  ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอก

ครั้นถามนักเรียนว่า  ปุ๋ยแต่ละชนิดให้ผลแตกต่างกันหรือไม่  นักเรียน

เคยเปรียบเทียบกันหรือไม่ เช่นแปลงนี้ใช้ปุ๋ยคอก  แปลถัดไปใช้ปุ๋ย

อินทรีย์  และแปลงถัดไปใช้ปุ๋ยชีวภาพ  เด็กตอบไม่ได้  บอกว่าไม่ได้

คิด  ไม่ได้เรียน ที่จริงคงเป็นเพราะครูไม่ได้ช่วยคิดวางแผน   รู้แต่ว่า

ให้มีแปลงผักที่แสดงถึงผลงานของนักเรียนให้แขกที่มาเยี่ยมชมได้

ก็นับว่าได้สร้างความประทับใจแล้ว  ยิ่งปลูกผัก ปลูกพืชที่โตไวให้ผล

จนน่าทึ่งก็ดูเหมือนจะพอใจแค่นั้น

      จึงมีคำถามในใจว่าเด็กเรียนรู้อะไร  ?  หลายกิจกรรมเรามุ่งผลผลิต

จนลืมกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กควรได้เรียนรู้  เช่น การเลี้ยงปลา

การปลูกพืช การทำกิจกรรมทุกอย่าง  ถ้าเด็กเป็นแค่ผู้ช่วยของครู

เป็นแรงงานช่วยครูทำกิจกรรม  แต่ไม่เกิดการเรียนรู้แต่อย่างใด นั้น

นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง  ทุก ๆ กิจกรรมคิดถึงกิจกรรม

เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กสักนิด  เชื่อว่า  การเรียนรู้ในโรงเรียนมี

ความหมายยิ่งกว่า การจัดโชว์ หรือจัดแสดงแต่เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไร

เพราะเชื่อมั่นว่า  เด็กเรียนรู้ได้ ถ้าผู้ใหญ่ช่วยอำนวยการ  จริงๆ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปั๊บผญา (พจนานุทิน)

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 72486, เขียน: 13 Jan 2007 @ 20:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เด็กๆคงรอผู้ใหญ่ใจดีครับอาจารย์
  • ดีใจที่อาจารย์เขียนมาเรื่อยๆครับ