• ป้ายบอกข้าง/อวัยวะที่ต้องการทำหัตถการ ป้องกันการทำหัตถการผิดข้าง เนื่องจากบางครั้งผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หรือไม่สามารถสื่อสารได้ ไปเห็นที่ตึกตา ก็ดูง่าย ๆ แต่ได้ประสิทธิภาพดีนะคะ แต่ก็ต้องมีการเช็คซ้ำด้วยเผื่อคนติดจะพลาดซะเอง