>Click to listen<

เพลงความรัก : ออโตบาห์น  

musicstations/upload/kwamrak_autobarn.swf">

รักคือคำ คำนี้

รักคือความอดทนทุกอย่าง จริงใจให้กัน

 รักคือความเข้าใจ

รักคือยอมอภัย ทุกอย่าง อภัยให้กัน

 ดั่งดวงตะวัน ที่ยังยั่งยืนคู่ฟ้าความรักจึงบังเกิดมา ให้เป็นภาษาทางใจ

ให้ไว้เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

 รักคือเธอและฉัน รักคือความผูกพันยิ่งใหญ่

จากใจของเรา เพราะเราคู่กัน

ดั่งดวงตะวัน ที่ยังยั่งยืนคู่ฟ้าความรักจึงบังเกิดมา ให้เป็นภาษาทางใจ

ให้ไว้เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

 รักคือความอ่อนโยน

รักนำทางสู่ความสำเร็จ เป็นจริงสมใจ

 รักคือเธอและฉัน รักคือความผูกพันยิ่งใหญ่จากใจของเรา เพราะเราคู่กัน