ระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อน

          สภาวิชาการ มอ. เอาเรื่องนี้มาหารือกัน  ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๕๐   โดยอธิการบดี                (รศ.ดร.บุญสม   ศิริบำรุงสุข)   เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินการ เปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาในปี ๒๕๔๘ กับ ๒๕๔๙   ตัวเลขบอกชัดเจนว่ามาตรการที่ทาง มอ.ดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาได้จริง   ทำให้ปัญหาลดน้อยลง  แต่ก็ยังมีปัญหามากอยู่ดี

          ผมชื่นชมมาก  ที่ทาง มอ. เอาใจใส่เรื่องนี้อย่างจริงจัง
 
          เป็นที่รู้กันว่านักเรียนที่จบการศึกษาระดับพื้นฐานมีคุณภาพลดลงอย่างชัดเจน   เมื่อมาเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาจึงมีสัดส่วนของนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียนเพิ่มขึ้น  ของ มอ. มี ๓๐-๔๐%

          มีข้อมูลว่า นศ. ที่เรียนอ่อนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียน

         ผมจึงให้ความเห็นว่า   น่าจะเอาใจใส่เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ (inspire) นักศึกษา   ในการฝึกอาจารย์ใหม่ (และอาจารย์เก่าที่สมัคร)   ควรมีการเรียนรู้หลักการ   และทักษะในการ inspire นักศึกษา

          น่าจะจัดเวที ลปรร. ประสบการณ์ตรงระหว่างอาจารย์ในเรื่องนี้

          และน่าจะประยุกต์เรื่อง พหุปัญญา (multiple intelligence)  ในการสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้

วิจารณ์   พานิช
๗ ม.ค. ๕๐

 


    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#สภาวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 72306, เขียน: 12 Jan 2007 @ 15:32 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 10:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)