จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน   
จะกินต้องเตรียมอาหาร
จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน  
จะพัฒนาคนให้พัฒนาที่จิตใจ
จะพัฒนาอะไรให้พัฒนาที่ตนเองก่อน


  เหรียญทองโครงงาน
                                        วิพากษ์วรรณกรรมความสุขของกะทิ


 นำเล่นเกมสมองกลคนอัจฉริยะ
                                       /ปริศนาอักษรไขว้

 


 กรรมการจากสมศ./ผอ.เยี่ยมชม

 

  ชัยชนะย่อมเป็นของคนที่มีความพร้อม

 

  เจ้าของโครงการมอบรางวัลหน่อยคะ