เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2550 ดิฉันได้มีโอกาสเป็นกรรมการกลางในการสอบเอ็นตรงของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนของสนามสอบจังหวัดยะลา ซึ่งเด็กที่เข้าสอบครั้งนี้เป็นเด็กมุสลิมประมาณ 80% พบปัญหามากมายเกี่ยวกับเด็ก เช่น การหาห้องสอบไม่เจอ (ไม่ยอมมาดูล่วงหน้า) ดูเลขที่นั่งสอบไม่เป็น (รหัสระว่าง.... ถึง.... ) ทำให้มีปัญหาในการเข้าห้องสอบ (เพราะสังเกตุว่าตอนที่เขาให้เข้าห้องสอบกันแล้วมีเด็กที่ยืนอยู่ที่บอร์ดติดป้ายชื่อมากกว่า 100 คน และทุกคนก็จะตอบเหมือนกันว่าหาห้องสอบไม่เจอ)เวลาผ่านไปกว่า 20 นาทีแล้ว ซึ่งพอตัวเองหาห้องสอบไม่เจอ ก็จะต้องให้กรรมการกลางช่วยดูให้ และกว่ากรรมการกลางจะดูครบทุกคนก็ต้องใช้เวลามาก และเด็กบางคนอาจจะทำข้อสอบได้แต่หากมีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เสียสมาธิในการสอบ และจะต้องรีบทำข้อสอบให้เสร็จตามเวลา นั่นอาจจะเป็นผลเสีย จึงอยากนำปัญหาเหล่านี้บอกกล่าวครูแนะแนว เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป