• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

Research Highlights

  Thalassemia ธาลัสซีเมีย  
 

ผลงานวิจัย

 1. การศึกษาความผิดปกติในระดับโมเลกุลของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
 2. การศึกษาความผิดปกติของเมตาบอลิซึ่มและผนังเซลล์เม็ดเลือดแดงธาลัสซีเมีย
 3. การศึกษาโครงสร้างของฮีโมโกลบินผิดปกติ
 4. การศึกษาปัญหาทางคลีนิกและการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่เกิดจากปฎิสัมพันธ์ของยีนชนิดต่างๆ
 5. การวิจัยเพื่อให้เข้าใจพยาธิสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงในธาลัสซีเมีย เช่น ปัญหาเรื่องออกซิเจนในเลือดต่ำ(hypoxemia)
 6. การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในทารกก่อนคลอด
 7. การศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึ่มของเหล็กในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และการวิจัยหายาขับเหล็กที่ราคาถูก และสามารถใช้กินได้
 8. การศึกษาภาวะ oxidative stress และผลของยา antioxidants ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
 9. การศึกษาวิจัยเพื่อหาทางรักษาผู้ป่วยให้มีอาการดีขี้น โดยการใช้ยากระตุ้นให้มีการสร้างฮีโมโกลบิน เอฟ (Hb F) เพิ่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ธาลัสซีเมีย thalassemia 
  หมายเลขบันทึก: 72287
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)