และแล้วก็มาถึงวันสอบกลางภาคของโรงเรียน โอ๊ย ทำไมเร็วอย่างนี้ 10-12 ม.ค 50 สอบครั้งนี้จะTOP วิชาอะไรดี ว่าแล้วก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือต่อดีกว่านะ เพราะวันที่ 13 ก็เป็นวันของเราแล้ว วันเด็กไง รู้ไหมว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่าอย่างไร  เฉลยเลยดีกว่า

"มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข"

เด็ก ๆ ทุกคนพยายามทำให้ได้ดังคำขวัญนะคะ