วิถีคุณภาพของ ศ.นพ.ยง (ต่อ) ตาม "วิถีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก"

    อาจารย์ ยง ได้เล่าถึง “วิถีคุณภาพ” ที่อาจารย์ใช้และบอกให้ทีมงานและลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติหลายประการ เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน  อุตสาหะ ช่างสังเกต เกาะติดต่อเนื่องอย่าง รู้จักรอคอย การรู้จักบันทึกอย่างละเอียด เป็นอาทิ โดยอาจารย์ได้ยกตัวอย่างวิถีเหล่านี้ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จนั้นเช่น:-
ความอดทน อุตสาหะ อย่างยาวนาน ของท่านบาทหลวง เกรเกอร์ เมนเดล ผู้ค้นพบกฏทางพันธุกรรม โดยเมนเดลต้องทดลองผสมพันธุ์ถั่วต่างๆ และจดบันทึกผลอย่างละเอียดไว้ทุกครั้ง ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยใช้เวลาถึง 8 ปีจนสามารถสรุปผลเป็นกฏดังกล่าวได้

ความมุ่งมั่น เกาะติดและ การรอคอย อย่างนายแพทย์ Alois Alzheimer ผู้ค้นพบโรคสมองเสื่อม “Alzheimer’s disease”  ท่านผู้นี้ได้พบผู้ป่วยรายหญิงรายหนึ่ง ชื่อ Auguste D อายุ 51 ปี ซึ่งมีความผิดปกติของความจำ พฤติกรรม และอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแน่  ในระหว่างการรักษา  นายแพทย์ Alzheimer ได้ย้ายไปทำงานอีกเมืองหนึ่ง แต่ยังติดตามผู้ป่วยรายนี้ด้วยความสนใจ และเมื่อ Auguste D เสียชีวิตในอีก 5 ปีถัดมา  นายแพทย์ Alzheimer ก็ได้นำสมองของผู้ป่วยรายนี้มาตรวจและรายงานผลการตรวจให้โลกได้รับรู้

ความช่างสังเกต ของ Alexander Fleming ผู้ค้นพบยา penicillin   โดยครั้งหนึ่ง เขาพบเห็นการเติบโตของเชื้อราในจานเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งหากไม่ช่างสังเกตก็คงทิ้งจานดังกล่าวไปเนื่องจากคิดว่าเป็นการปนเปื้อน แต่ Fleming สังเกตห็นว่า บริเวณรอบๆเชื้อราไม่มีแบคทีเรียเจริญเติบโตใกล้ๆเลย ซึ่งต่อมาก็พบว่า บริเวณดังกล่าวมีสารจากเชื้อราที่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ 

นอกจากนี้ยังมีวิถีอีกหลายประการที่อาจารย์ยึดถือ ซึ่งไม่ขอเล่าในรายละเอียด เพราะจะทำให้บันทึกยืดยาวจนเกิดไป ได้แก่
 ทำในสิ่งที่ชอบ
 มีความสุขในงานที่ทำ
 ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
 จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
 รู้จักความเพียงพอ (ในด้านวัตถุ เงินทอง)
      ทั้งหมด เป็นวิถีคุณภาพที่คนทำงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย หรือคุณกิจใดๆ สมควรเดินตามรอยอย่างยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.40
เขียนเมื่อ 

ชุมชนนักบริหารงานวิจัยน่าจะได้ประโยชน์จากบันทึกนี้

วิจารณ์