วันที่ 27 มิ.ย 48

เริ่มออกกำลังกายวันแรก ซึ่งสิ่งที่เลือกปฏิบัติก็คือ การวิ่งรอบอ่าง 1 รอบ (เป็นโปรแกรมที่ข้าพเจ้าวางแผนไว้) หลังจากที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้วิ่งหรืออกกำลังกายเลยเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว ขณะกำลังวิ่งอยู่ ข้าพเจ้ารูสึกว่าเหนื่อยมากๆ จุกบริเวณท้อง เกือบจะไม่ไหว วิ่งได้สักพัก ยังไม่ถึงครึ่งรอบอ่าง (อ่างที่ข้าพเจ้าไปวิ่งใหญ่มาก) ข้าพเจ้าก็หยุดวิ่งแล้วเปลี่ยนมาเป็นเดินแทน เพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ไหว เมื่อเดินใกล้หายเหนื่อยแล้ว (เหลือระยะเกือบค่อนอ่างกว่าจะครบ 1 รอบ) ข้าพเจ้าก็วิ่งจนครบ 1 รอบอ่าง เมื่อวิ่งเสร็จแล้วข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยมาก ร้อนไปทั้งตัว เหงื่อออกมาก ตัวก็เหนียว จนไม่อยากมาวิ่งอีกเลย กว่าจะหายเหนื่อยหลังจากวิ่งเสร็จก็กินเวลาไปกว่า 15 นาที