วันนี้อยู่กรุงเทพ.........ครับ เลยมีบทความดีๆมาฝาก

สภาพแวดล้อมวันนี้เปลี่ยนไปมากจริงๆ

                          สองวันนี้     ผมมาประชุมเชิงปฏิบัติการ  "International Inspector in Quality Sytem for Eurepgap"ที่รร. First Hotel กรุงเทพ    จัดโดย Bristish Standard Inspectorate, ENG.        คงจะมีอะไรกลับไปฝากในห้องบรรยายนะครับ แต่ที่อยากจะบ่นก่อนก็คือ กรุงเทพวันนี้เปลี่ยนไปมากจริงๆ แตกต่างที่ผมเรียนสมัยมัธยม(ปี2519-2523)มากจริงๆครับ  อยากกลับชุมพรที่อากาศยังบริสุทธิ์  นึกแล้วไม่อยากให้ใครมาทำให้สภาพแวดล้อมของชุมพรเปลี่ยนไป         ตอนนี้ค่ำแล้วครับเลยมีบทความดีๆมาฝาก หัวข้อ "การเรียนรู้สู่ชุมชนเป็นสุข"  ของ ศ.น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี     เป็นการให้หลักการ หลักคิด หลักปฏิบัติ กับผู้ร่วมงาน เพื่อมุ่งสู่การสร้างสุขให้ชีวิต ชุมชนและสังคมในที่สุด เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนและมั่นคง สนใจไปที่

http://www.hsro.or.th/content.php?articleId=623

 

                                                                                              พรสกล  ณ ศรีโต

                                                                                                     2/7/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)