เมื่อวันที่ 1 กค 48 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้เชิญ ศ.นพ ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสตับอับเสบและไวรัสอุบัติใหม่ มาเล่าสู่กันฟังถึงหนทางที่ทำให้อาจารย์และทีมงานมีความเป็นเลิศในงานวิจัยจนเป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยอาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติกว่า 200 เรื่อง และผลงานได้รับการอ้างอิงกว่า 600 ครั้ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยคนนักในประเทศไทยจะทำได้อย่างอาจารย์  จน สกว. ได้มอบรางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ ในฐานะที่ได้รับการอ้างอิงโดยรวมมากที่สุดในช่วงปี 2535-2546

       อาจารย์ ยง มีวิธีเล่าถึงวิถีแห่งความสำเร็จที่น่าสนใจยิ่ง และวิธีที่อาจารย์ถ่ายทอด เป็นวิธีที่สร้างแรงขับให้ผู้ฟังที่มีพลังอย่างมาก   อาจารย์และทีมงานบอกว่า มีปรัชญาในการทำงาน โดยใช้ “ภูมิปัญญาของห่าน”  โดยที่ห่านมักจะแหงนหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้า  และในยามที่ห่านต้องเดินทางไกล ห่านจะบินเป็นฝูง เป็นรูปตัว V  มีจุดมุ่งหมายที่จะไปแน่นอน มีตัวหนึ่งเป็นผู้นำฝูง ซึ่งการบินเป็นรูปตัว V แบบนี้  ตัวที่เป็นเป็นหัวจะออกแรงมากที่สุด แต่ตัวที่ตามหลังจะสามารถใช้พลังงานน้อยลง เนื่องจากได้ลมหมุนที่เกิดจากตัวหน้า  จะทำให้ทั้งฝูงสามารถเดินทางไกล ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ทั้งหมด 
      อาจารย์สรุปว่า การทำงานเป็นทีม ผู้นำสำคัญยิ่ง และต้องมีจุดหมายที่แน่นอน สมาชิกในทีม ช่วยเหลือกัน ช่วย save energy และได้ผลงานที่เป็นเป้าหมายใหญ่ได้

     ยังมีต่อในบันทึกหน้า