องค์กรในฝัน..คือองค์กรแห่งการเรียนรู้

การติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ข้าราชการบ้านนอก ด้วย KM...โดยอาจารย์พรสกล ณ ศรีโต /อ.เจนพบ ก้านเหลือง

องค์กรในฝันของทุกคนคือ   องค์กรแห่งการเรียนรู้ ...แต่เมื่อก่อนเราก็คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ เป็นเรื่องที่ยาก  เพราะการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานเชิงรุก..วิธีคิดในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆๆๆๆๆๆๆโดยเฉพาะในองค์กร หน่วยงานราชการ..แต่จากการปฎิรูประบบราชการ..จากความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจสังคม...ทำให้พวกเราหล่าข้าราชการ..หรือที่ใครๆ เขาเรียนว่ามนุษย์เงินเดือน.....เริ่มตระหนักว่า  บางที แทนที่เราจะนั่งหายใจเฮือก ๆ อย่างหมดอาลัยตายอยาก...เมื่อไหร่หนอที่เราจะโดนคัดออก....มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะ  ที่จะให้ราชการเลี้ยง ..จนเกษียณ..ถ้ายังคงทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม... ดังนั้นเพื่อความมีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ..เราควรมาร่วมมือกันปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงาน..เช่นเดียวกัน หากองค์กรใดสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้..คือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้วยการเรียนรู้ในงาน  มีการสรุปองค์ความรู้ใหม่..อันเป็นผลจากการสั่งสมประสบการเรียนรู้ที่ยาวนาน  มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่าสมำเสมอ...........การที่จังหวัดชุมพร  โดยอาจารย์พรสกล  ณ ศรีโต  ได้ติดอาวุธทางความคิดให้แก่เหล่าข้าราชการบ้านนอกอย่างพวกเรา..จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง...แม้หลายคนเริ่มเป็นห่วงว่ามันคงเป็นของเล่นชิ้นใหม่ที่ทำเพื่อสนองนโยบาย..แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย...ไม่ใช่หรือ

                      เพราะโดยสามัญสำนึกของข้าราชการบ้านนอกไกลปืนเที่ยงอย่างพวกเรา

เราก็อยากจะทำให้ตัวเองมีคุณค่า.. แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือต้องทำอย่างไรเป็นเบื้องแรก จุดเริ่มต้นของการติดอาวุธทางปัญญา  ระหว่างวันที่ 27-28  มิถุนายน 2548   จึงนับว่าเป็นการสร้างความตระหนักแก่พวกเราที่จะนำไปปฏิบัติการต่อยอดเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

                    วันที่ 30  มิถุนายน  - 1  กรกฎาคม  2548  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพรก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร  โดยอาจารย์เจนพบ  ก้านเหลือง ที่ปรึกษาอาวุโสของจังหวัดชุมพร  คนหนุ่มอนาคตไกล  มีจิตใจเอื้ออาทรต่อหน่วยงานเล็กๆๆ........ที่ปัจจุบันยังค้นหาความเป็นตัวตน..ว่าควรจะไปยืน ณ จุดใดของกระทรวงศึกษา ฯ    ได้กรุณามาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ  นำพาให้พวกเราชาว กศน. ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ขิององค์กร....ทุกคนมีความประทับใจกับวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับพวกเรา.. แม้บรรยากาศห้องประชุมจะร้อบอบอ้าว..แต่ทุกคนก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และระดมพลังสมอง  ร่วมคิด  ร่วมทำ.. ร่วมวางแผน..ในที่สุดพวกเราก็ได้วิสัยทัศน์ขององค์กรว่า

          "เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา..สนับสนุนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสร้างความร่วมมือ  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข..ทั่วถึง...ทุกที่..ทุกเวลา "

           เมื่อเราลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องการจัดการความรู้  เรารู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยว  จงหวัดชุมพรของเรามีคนที่มีศักยภาพด้านความรู้..ความสามารถ..มากมาย..และแต่ละคนก็มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยองค์กรราชการ....เฉกเช่น  อ. พรสกล..และ อ. เจนพบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดนอกโรงเรียนความเห็น (4)

จุรีรัตน์(น้องออย)
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยกับ"คิดนอกโรงเรียน" ที่สามารถ นำนาวา การศึกษานอกระบบ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาความรู้ คน และองค์กร  ผลความสำเร็จเป็นเช่นไร เล่าสู่กันฟังน่ะค่ะ
พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยครับ   ขอชื่นชมจริงๆ  แต่ตอนนี้ผมกำลังยิ้มอย่างมีความสุขนะครับและเข้าใจว่าอ.เทียมพบ ก้านเหลือง เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของผมก็กำลังมีความสุขเช่นกันขอให้  เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา..สนับสนุนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสร้างความร่วมมือ  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข..ทั่วถึง...ทุกที่..ทุกเวลา    นะครับ 

                                                พรสกล  ณ ศรีโต

                                                      2/7/2548

เทียมพบ
IP: xxx.246.1.35
เขียนเมื่อ 
  ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจ  ตอนนี้มานั่งทบทวนที่ไปช่วย กศน. จัดทำกลยุทธ์ก็ยังมีติดอยู่บ้าง  คือ  ยังไม่ดีที่สุด  เนื่องจากเวลาในการจัดทำน้อยไปนิดครับ  แต่ก็หวังว่าคงพอได้แนวคิด  และคาดหวังว่าทางกศน.  คงจะดำเนินปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมของสถานการณ์ครับ  ขอบคุณครับ
sureenfe
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

    เรียน อ. เทียบพบ

     พวกเราชาว กศน. ซาบซึ้งในความเอื้ออาทร..ที่อ. เทียมพบ ไปจุดประกายความคิดดี ๆไห้พวกเราเสมอ  ถ้ายังไง ชาวกศน. ขอให้อาจารย์เข้าและเวียนมาในชุมชน..และแบ่งปัน idea ใหม่ๆ ให้ชุมชน โดยเฉพาะลูกศฺษย์ กศน. ทุกคนได้มีโอกาส...........พัฒนา....เติมเต็ม.... เพื่อช่วยกันสานฝัน..วิสัยทัศน์ ที่อ.จารย์ไปช่วยกระตุกต่อมคิดของชาวกศน. "เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา..สนับสนุนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยสร้างความร่วมมือ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข..ทั่วถึง.ทุกที่..ทุกเวลา............ แม้จะเเป็นฝันที่ดูห่างไกลจากสภาพปัจจุบัน..แต่เราก็จะพยายาม..และเมื่อได้อ. พรสกล มาช่วยเสริมความรู้โดยใช้ KM มาเป็นเครื่องมือช่วย...... อ.เทียมพบ  ได้สัมผัสกับจุดอ่อนของพวกเรา...ชาว กศน. ในการทำ SWOT   เชื่อว่าคงมีคำแนะนำดี ๆให้กศน. และคงช่วยเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้พวกเรา...ขอบพระคุณอีกครั้ง