ความเห็น 481

องค์กรในฝัน..คือองค์กรแห่งการเรียนรู้

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยครับ   ขอชื่นชมจริงๆ  แต่ตอนนี้ผมกำลังยิ้มอย่างมีความสุขนะครับและเข้าใจว่าอ.เทียมพบ ก้านเหลือง เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของผมก็กำลังมีความสุขเช่นกันขอให้  เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา..สนับสนุนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสร้างความร่วมมือ  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข..ทั่วถึง...ทุกที่..ทุกเวลา    นะครับ 

                                                พรสกล  ณ ศรีโต

                                                      2/7/2548