พอเราเรียนรู้เรื่อง KM ก็เลยมีคำว่า หลัก AAR ปรากฏขึ้นมาด้วย บางคนที่เพิ่งจะเริ่มรู้จัก KM ก็ยังงง ๆ ว่า AAR คืออะไร? เป็นอย่างไร? และทำไปเพื่ออะไร? อ.หาญชัย จาก สสจ.นม. จึงมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับ AAR ว่า...

AAR (After Action Review)

- เป็นการเรียนรู้ระหว่างทำงาน

- เป็นการทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทบทวน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดปัญหาทำนองนี้ขึ้นอีก ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว

        อาจารย์หาญชัยได้แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม เล่นกิจกรรมสนุก ๆ โดยการนำไข่ไก่ติดกระดาษกาวไว้บนเพดานห้อง และให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยกันทำภาชนะจากกระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อรองรับไม่ให้ไข่ไก่ที่ตกลงมาจากเพดานแตก ผลออกมาว่าไข่ไก่ที่ตกลงมาจากกลุ่มหนึ่งแตก อีกกลุ่มหนึ่งร้าว จากนั้นอาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มตอบคำถาม 4 ข้อ 7 ขั้นตอน ดังนี้

         4 คำถามกับ AAR คือ

          1.      สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทำงานคืออะไร

            2.      สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

            3.      ทำไมจึงแตกต่างกัน

            4.      สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร

         7 ขั้นตอนกับ AAR คือ

              1.      ควรทำ AAR ทันทีทันใดหรืออย่างเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้น ๆ

          2.      ไม่มีการกล่าวโทษ ซ้ำเติม ตอกย้ำซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง มีแต่บรรยากาศที่เป็นกันเอง

           3.      มี "คุณอำนวย" (Facilitator) คอยอำนวยความสะดวก และกระตุ้นด้วยการตั้งคำถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของตน

          4.      ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราควรได้รับคืออะไร

          5.      หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

          6.      ความแตกต่างคืออะไร ทำไมจึงต่างกัน

          7.      จดบันทึกเพื่อเตือนความจำว่าวิธีการใดบ้างที่คุณได้เคยนำมาแก้ปัญหาแล้ว

       ในการทำ AAR ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนที่เราเคยคิด เพียงแต่ตอบคำถาม 4 ข้อ และทำให้ครบ 7 ขั้นตอน ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการทำ AAR คงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับแต่ละงาน เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ย่อมทำให้เกิดปัญหาใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย  
                                   นันท์นภัส สุขใจ
                         นศ.สม.4 ม.ราชภัฏนครราชสีมา