หลังจากที่หน่วยงานของผมได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการประกัน ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 6-10 มค 50 มีสิ่งหนึ่งที่ทำฝ่ายการเงินผู้รับผิดชอบต้องกลัดกลุ้ม คิดไม่ตก เป็นอย่างมาก คือ เมื่อใบเสร็จของ 2 คืนแรก ที่พักอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ถูกประทับหมึกแดง ที่ระบุด้วยคำว่า เบิกไม่ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งไม่มีใครคาดคิดและไม่เคยเจอประสบการณ์ในลักษณะนี้

 

ที่พักนี้เป็นของส่วนราชการ จัดเพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากร หรือญาติ ในสังกัด ซึ่งผมว่าปลอดภัย สะอาด และถูกมากๆ กว่าครึ่งเมื่อเปรียบกับที่พักของเอกชน ที่มีใบเสร็จสามารถเบิกได้อย่างไม่มีปัญหา

น่าน้อยใจว่าเราพยามช่วยรัฐประหยัดงบประมาณโดยพักในที่ถูกๆ ของส่วนราชการด้วยกันเอง แต่ระเบียบข้อบังคับที่ได้เขียนไว้ไม่ได้เอื้อ ยืดหยุ่นให้เราเลย

สุดท้ายผู้รับผิดชอบด้านการเงิน พอกลับมาถึงที่ทำงานวันนี้ก็ใช้เครื่องมือของ KM ที่เรียกว่า เพื่อนช่วยเพื่อน มาแก้ปัญหา หาทางออก จนได้ 

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

<table border="0"><tbody>

     ชมงานพืชสวนโลก วันที่ 7 มค 50          ดูงาน QA ม.เชียงใหม่ วันที่ 8 มค 50 (ช่วงเช้า)      ดูงาน QA ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ 8 มค 50 (ช่วงบ่าย)          ชมพระตำหนักดอยตุง วันที่ 9 มค 50 (ช่วงเช้า)      ซื้อของ อ.แม่สาย ท่าขี้เหล็ก วันที่ 9 มค 50 (ช่วงบ่าย)          ความงามวัดร่องขุน วันที่ 10 มค 50 (ก่อนเดินทางกลับ)

</tbody></table></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>KPN <p> </p><p> </p>