ไม่ปล่อยวาง หาที่ว่างไม่เจอ

 ช่วงนี้หลายท่านอาจไม่รู้ว่ากำลังสรรหา ผอ.ศูนย์บริการวิชาการคนใหม่

 บางท่านคิดว่า JJ เป็น ผอ.มา ๘ ปี ครบสองวาระแล้ว

 บางท่านไม่รู้ว่ามี Candidate หลายท่านที่หน่วยงานต่างๆส่งชื่อ ท่านที่เหมาะสม มาเป็น ผู้อำนวยการคนต่อไป

 "ถึงจะอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

 ไม่มีการปล่อยเกียร์ว่างครับ

 จะทำงานจนวินาทีสุดท้าย

 เพราะส่วนหนึ่ง หลายหน่วยงานติดต่อเข้ามา อีกหลายงานต้องสานต่อตามวาระงาน"ครับ

 ต้องกราบขอบพระคุณ ทีมงานทั้งในและนอกรั้วมอดินแดงที่

 "ช่วยกันร่วมพัฒนา สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียง เรียงร้อยลิขิต พิชิตสร้างสรรค์ ครับ"

JJ2007