SAD KM Workshop : Succes Story Mapping "ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

     จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ  ทั้งประเทศ  28  สถาบัน  ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บูรพา  ทักษิณ  เชียงใหม่  วลัยลักษณ์  ศิลปากร  แม่ฟ้าหลวง  แม่โจ้  ขอนแก่น  นเรศวร  มหาสารคาร  สงขลานครินทร์  รามคำแหง  สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  ทักษิณวิทยาเขตพัทลุง  เกษตรศาสตร์  ทักษษิณวิทยาเขตปัตตานี  เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา  ทักษิณวิทยาเขตปัตตานี  ทัษษิณวิทยาเขตสงขลา  นเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  ราชภัฎเชียงใหม่  ราชภัฎสมเด็จบ้านเจ้าพระยา  ราชภัฎสุราษธานี  ราชภัฎนครราชสีมา  เทคโนโลยลีสุรนารี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สามารถสรุปออกเป็น  Core  Competence  กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  ได้  6  Core  Competence  ใหญ่ๆ

Success Story Mapping
"ความสำเร็จของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ในทัศนะของผู้บริหารด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา"

  Core  Competence 

1.  การมีส่วนร่วม
2.  ความเอาใจใส่และกำกับดูแล
3.  กิจกรรม
4.  ความเข้าใจ
5.  จิตสำนึก
6.  นโยบายและแผน

สามารถลิงค์เข้าได้ดูได้เลยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 72052, เขียน: 11 Jan 2007 @ 11:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)