วิธีเขียนสมุดบันทึกสำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง กับสมุดบันทึกและความมุ่งมั่น
หยิบมาฝากจากเทคนิคของคุณ Takeo Higuchi ซึ่งใช้สมุดบันทึกสำหรับการเรียน ทำให้สามารถเรียนเข้าใจได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในห้องเรียนวิธีการคือ คุณ Takeo Higuchi จะตีเส้นขนานแบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษของสมุดบันทึกด้านซ้าย จดรายละเอียดของเนื้อหาจากหนังสือ ด้านขวาใช้จดคำแปล เพื่อที่จะใช้เทียบเคียงความหมายและรูปประโยคได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ในด้านที่จดเป็นภาษาอังกฤษให้เขียนบรรทัดเว้นบรรทัด เพื่อจะได้เขียนคำแนะนำต่างๆได้ในภายหลัง ขั้นตอนสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล คือ การท่องจำในสิ่งที่เขียนให้ได้ทั้งหมด โดยการตัดลอกบทเรียนและเนื้อหาใหม่ๆ จากหนังสือเรียนลงสมุดบันทึกเสมอ  ทำการท่องจำโดยวิธีเขียนทุกวันในกระดาษต่างหาก พร้อมกับอ่านซ้ำไปซ้ำมาจนสามารถท่องจำได้ทั้งหมด
เมื่ออยู่ในห้องเรียนจะสามารถพูดเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องเปิดอ่าน ทำให้สามารถจดจำวลี สำนวน และเนื้อหาอย่างอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งคำแนะนำต่างๆจากครูผ้สอนได้อีกด้วย

วิธีการท่องจำหนังสือคือ ก่อนอื่นจำบทที่ 1 ให้ได้ก่อน จากนั้นจึงเริ่มจำบที่ 2 เมื่อจำบทที่ 2 ได้แล้ว ให้ทบทวนความจำ แล้วจึงเริ่มจำบทที่ 3 เมื่อจำบทที่ 3 ได้แล้ว จะต้องทบทวนบทที่ 1-3 ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การทำเช่นนี้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณ Takeo Higuchiใช้เวลาไม่มากนักสำหรับการเตรียมตัวสอบระหว่างภาค


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#ประสบการณ์#การเขียนบันทึก#วิธีคิด#ภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 72049, เขียน: 11 Jan 2007 @ 11:24 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)