แนะนำโครงการวิจัยธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย


โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย

http://www.st.mahidol.ac.th/thalassemia/


ปณิธาน:
สถาบันฯ มุ่งวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นเลิศ
ส่งเสริมนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สร้างบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
เพื่อประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศ

 

คำขวัญ:
"พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ประวัติ
โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย

          โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ประเวศ วะสี เป็นผู้อำนวยการโครงการวิจัยธาลัสซีเมียเป็นคนแรก การดำเนินงานทั้งงานวิจัย และงานบริการในระยะแรกทำอยู่ที่สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อมามีการขยายขอบเขตของงานวิจัย และมีความจำเป็นต้องมีสถานที่ปฎิบัติงานวิจัยเพิ่มขึ้น จึงได้ขยายงานมาที่ตึกสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาลายา ในปี พ.ศ. 2539 งานวิจัยมีทั้งทางกว้างและทางลึก เกี่่่ยวกับการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาที่เปลี่ยนไป การตรวจทางโลหิตวิทยา และการศึกษาครอบครัวผู้ป่วย ตลอดจนการศึกษาทางด้านอณูชีววิทยา และการศึกษาเกี่ยวกับธาตุเหล็ก งานวิจัยหลายอย่างจะทำเป็นเครือข่ายร่วมกับนักวิจัยในสังกัดสถาบันอื่นและนักวิจัยจากต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่หลากหลายและเ็ป็นประโยชน์ นำมาใช้รักษาผู้ป่วยและช่วยในการวางแผนงานควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในระดับประเทศ


งานที่ได้รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้:


1. ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ตั้งแต่ระดับคลีนิกจนถึงระดับโมเลกุล มีการศึกษาพยาธิวิทยาของโรคและพัฒนายาที่ขับธาตุเหล็กออกจากร่างกายชนิดรับประทาน หรือยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก และศึกษาผลของยาที่ช่วยกระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบินเพื่อให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น

2. ศึกษาวิธีการให้บริการการตรวจ รักษา และแนะนำแก่คนไข้โรคธาลัสซีเมีย รวมทั้งครอบครัว ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่งที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข

3. ศึกษาวิธีการควบคุมและวางแผนการควบคุมโรคนี้ในระดับประเทศ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ให้การฝึกอบรมแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจากภายในประเทศและจากประเทศอื่นในภูมิภาค

--------------------------------------------- 

ติดต่อได้ที่:
โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
999 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-889-2557-8
โทรสาร: 02-889-2559
อีเมล์: [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thalassemia

คำสำคัญ (Tags)#ธาลัสซีเมีย#thalassemia

หมายเลขบันทึก: 72047, เขียน: 11 Jan 2007 @ 11:24 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 08:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

deja
IP: xxx.86.146.77
เขียนเมื่อ 
มีลูกอย่างไรให้ปลอดโรคทางพันธุกรรม  วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมนี้ ขอเชิญท่านที่สนใจ โดยเฉพาะคู่สมรสที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย เข้าร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการเรื่องมีลูกอย่างไรให้ปลอดโรคทางพันธุกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส (ในห้างฯมาบุญครอง) ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.30 น. และร่วมรับรู้ในกิจกรรมที่ศูนย์ ซูพีเรีย เอ อาร์ ทีบริจาคเงิน 50,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้สนใจกรุณาโทรสอบถามข้อมูล และลงทะเบียนที่ 02-255 4848 หรือ fax 02-255 8455 โดยซูพีเรีย เอ อาร์ ที” (Superior A.R.T.) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนจากคู่สามีภรรยาที่มีโรคทางพันธุกรรมที่อาจจะถ่ายทอดไปสู่ลูก เช่น โรคธาลัสซีเมีย