พ่อแม่เป็นพระอรหันต์

เป็นพระอรหันต์ที่ลูกพึงได้พบได้เห็นในปัจจุบัน ทั้งอยู่ในบ้านของตนทุกขณะทุกเวลานั่นเอง
 ธรรมดาพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดแล้ว ถือกันว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม หากใครได้ทำบุญกับพระอรหันต์ก็นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของผู้นั้น เราจึงแสวงหาพระอรหันต์กันทั่วทุกหนแห่ง ถึงกับพอได้ยินข่าวคราวว่า พระองค์นั้นองค์นี้เป็นพระอรหันต์ เราก็จะพากันดั้นด้นไปหา  แม้ว่าท่านจะอยู่ห่างไกลหรืออยู่ลึกลับในป่าไหนตำบลไหนก็ตาม

พระอรหันต์มีคณานุภาพอย่างนี้

และพระอรหันต์นั้น ท่านจะประกอบด้วยจิตใจที่อ่อนโยน มีน้ำใจที่เอื้อเฟื้อ  มุ่งแต่จะอนุเคราะห์มวลพลโลกให้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ ให้พ้นจากความยากลำบากและพ้นจากหุบเหวแห่งความเป็นทาสของกิเลสตัณหาเท่านั้น โดยจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเป็นอิสระเป็นไทแก่ตัว มีเสรีภาพในหัวใจของตัวเอง ด้วยวิธีการกระจายพลังธรรมให้กว้างขวางออกไปในหมู่ชนให้หมู่ชมอยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรมคำสอน ได้เดินทางไปตามมรรคที่ถูกต้องด้วยแสงประทีปแห่งธรรมเป็นเครื่องส่องให้เห็นมรรคานั้น

ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ทางกาย และน้ำใจของท่านก็ใสสะอาดอย่างนี้ มวลมนุษย์จึงได้ขนานนามท่านว่า “พระอรหันต์” คือ ผู้ห่างเว้นจากกิเลส มีโลภ โกรธ หลงแล้ว และขนานนามว่า “อาหุไนยบุคคล” คือ ผู้สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชู และสมควรที่เราท่านจะพึงเข้าไปกราบไหว้ สมควรจะได้รับของบูชานั้นๆจาก ไม่ว่าเราจะนำไปถวายท่านถึงที่ หรือเราจัดเตรียมไว้ในบ้าน

น้ำใจของพระอรหันต์ที่มีต่อมวลชนหมดจดฉันใด น้ำใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็หมดจดฉันนั้น

เพราะฉะนั้น พ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูก และเป็นพระอรหันต์ที่ลูกพึงได้พบได้เห็นในปัจจุบัน ทั้งอยู่ในบ้านของตนทุกขณะทุกเวลานั่นเอง


 ถ้าพูดถึงความรัก ความมีน้ำใจต่อลูก ความห่วงใยและความต้องการให้ลูกได้ดิบได้ดีทัดหน้าเทียมตาคนอื่นๆ ความต้องการให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุข ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ ต้องการให้พ้นจากภัยพิบัตินานาประการแล้ว พ่อแม่ย่อมมีแม่แพ้พระอรหันต์ที่มีต่อมวลมนุษย์เลย ถ้าจะพูดให้ยิ่งไปกว่านี้ก็อาจพูดได้เต็มปากว่า บางครั้งพ่อแม่ยังมีภาษีดีกว่าพระอรหันต์เสียด้วยซ้ำ มีภาษีตรงที่ว่าพ่อแม่มีโอกาสแสดงออกต่อเราผู้เป็นลูกบ่อยครั้งกว่าพระอรหันต์จริงๆ ซึ่งพระอรหันต์ดังกล่าวนั้น บางทีในชีวิตเรานี้ เราไม่เคยได้รับอุปการคุณจากท่านเลย ทั้งนี้เพราะท่านหาได้ยากจริงๆ ในยุคปัจจุบันหรืออาจจะไม่มีแล้วก็เป็นได้

เราจึงเหลือกันเพียงพระอรหันต์ในบ้านไว้ให้ดูต่างหน้า พระอรหันต์อริยบุคคล คือ “พ่อกับแม่” เท่านั้น


จากที่ระลึกงานฌาปนกิจ คุณแม่บุญเสริม มุลวิไล
-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมะ#สังคม#ชีวิต#วิธีคิด#พ่อแม่#พระอรหันต์

หมายเลขบันทึก: 72043, เขียน: 11 Jan 2007 @ 11:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ...เข้ามายกมือสนับสนุนค่ะ (^___^)
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ