• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

แนวนโยบายประสานพลังภาครัฐ – ภาคประชาชน ฟื้นฟูชุมชนประสบอุทกภัย

            (สาระสำคัญจากการบรรยายเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานพลังภาครัฐ - ภาคประชาชน ฟื้นฟูชุมชนประสบอุทกภัย จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันพุธที่ 10 มกราคม 2550 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร)

            1. การฟื้นฟูที่ดี คือ การฟื้นฟูเชิงพัฒนา : เตรียมพร้อม ป้องกัน สร้างความเข้มแข็ง

            2. การพัฒนาที่ดีมีหลัก 3 ประการ : พื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนมีบทบาทสำคัญ ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือ

            3. การร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การพัฒนามีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ

            4. ควรมีการประสานทุนงบประมาณจากหลายฝ่าย รวมถึงทุนงบประมาณจากประชาชนและประชาสังคม และทุนที่สำคัญมากในการพัฒนา คือ ทุนมนุษย์ กับ ทุนสังคม

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

11 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): รัฐมนตรี 
  หมายเลขบันทึก: 72050
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 4
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

เอาใจช่วยครับท่าน

กราบขอบพระคุณครับ

 " ฟื้นฟู เชิงพัฒนา พาเพลินเรียน เนียนงบประมาณ"

ด้วยความเคารพครับ

สนับสนุนแนวคิด การร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติ    จัดว่าเป็นฐานสำคัญที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ครับท่าน

รบกวนทีมงาน ท่าน รมต. นำคำถาม และข้อคิดเห็น นำเรียนท่านด้วย ครับ เพราะ ไม่มีกรตอบคำถามเลย