จากวิธีการเดิมเราจะรวมฟิล์มไว้ที่เดียากัน หายาก หายก็ไม่รู้ ค้นที่ก็ต้องเอามาหอบใหญ่ กว่าจะหาเจอแค่ซองเดียว ทำเป็นตู้ชั้น ๆ ซะ เก็บฟิล์มตามเบอร์เตียง หาง่ายกว่า เร็วกว่า