เมื่อวานได้อ่าน “Friday Morning” ของ ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง(ผอ.สกว.) เป็น Message ที่ท่าน อ.ปิยะวัติ เขียนถึงพวกเราในบ้านสกว. ที่ท่านดูแล เราจะได้อ่านกันทุกเช้าวันศุกร์ หากท่านไม่ติดภารกิจ

 

วันวัน... พวกเราเวลาทำงานก็มุ่งแต่จะให้งานนั้นๆ ลุล่วง ทำให้มองข้ามเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา เล็กๆ น้อยๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่จริงๆ แล้วเรื่องที่ดูธรรมดาๆ
basic นั้น  หากไม่ใส่ใจ อาจมีผลกระทบตามมามากมาย   

 

ต้องขอขอบคุณท่าน อ.ปิยะวัติ มากนะคะที่กรุณาช่วยให้เรากลับมา รู้ตัว” “ดูตัว กันบ้าง เพราะ บางทีเรา เพ่งมากๆ อาจทำให้ เผลอได้ค่ะ