การทำงานที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน ..... ย่อมนำมาสู่ซึ่งความสุข..เป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่า....แต่อาจจะนำมาสู่ความเฮง..โดยไม่รู้ตัว

การทำงานที่ทำด้วยใจรัก...เสียสละ  ....อุทิศเวลา..ทุ่มเทสติปัญญา..ผลที่ได้คุ้มค่าเกินกว่าที่จะบรรยาย..จึงเกิดมาเป็น..เก่งบวกเฮง

เก่งบวกเฮงของครูอ้อยเป็นบันทึกที่เขียนมาจากความเป็นจริง  ไม่ได้ปรุงแต่ง

หากท่านจะ...ยี้...เรียนเชิญตามหลักการของความเป็นคน แต่ขอเรียนเชิญอ่านให้ครบ เพราะท่านจะ..ยี้ไปอีกนาน.....ในบันทึก  เก่งบวกเฮง เก่งบวกเฮง(2)    เก่งบวกเฮง(3)    เก่งบวกเฮง(4)

ถึงท่านจะอ่านแล้วไม่แสดงความคิดเห็น..แต่ครูอ้อยก็...มีความสุข  เพราะคุณบอนนำสถิติการเยี่ยมชมของท่านมาติดให้แล้ว....มีความสุขค่ะที่ท่านมาแวะอ่าน..ขอบคุณทุกท่านค่ะ

เก่งบวกเฮง(5)  นี้เป็นเรื่องใกล้ตัว  ใกล้ใจ  เมื่อเร็วๆนี้เอง

ครูอ้อยได้รับรางวัล  " สุดคะนึง เดือนตุลาคม 2549 " ที่ผ่านมา

ครูอ้อยคิดว่า  รางวัลนี้  ต้องเป็นเรื่อง  ของ  เก่งบวกเฮง จากเกณฑ์การตัดสิน......