สุขภาพและการทำงาน

 เมื่อวานได้ไปเยี่ยมยาม ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก หรือ พี่อี๊ด (พีดำ) อดีตนักวิ่งจุฬา อดีตคณบดีวิทยาศาสตร์สองสมัย และ ยังเป็นอนุกรรมการของศูนย์บริการวิชาการ

 ท่านพี่ดำที่น้องๆเคารพ ยังอยู่ดีครับ ที่ ๖จ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ท่านวูปเมือวานซืนนี้ถึงสามครั้ง ไปวูปต่อหน้าต่อตาพยาบาลและหมอที่ห้องฉุกเฉิน โชคดีที่คว้าของโต๊ะไม่จูบพื้น และไม่ล้มฟาดพื้น และ โชคดีที่ไม่ได้วูปขณะขับรถกลับไปที่วิทยาเขตหนองคาย

 ท่านเจ้าคุณปัญญา ท่านนิยาม "ฅนอย่างพี่ดำว่า คนอย่างนี้ ทำงานเพื่องาน ไม่ได้ทำงานเพื่อทำอะไร"

 สุขภาพครับ อายุเข้าระดับ "ส.ว" (สูงวัย)

 ถึงใจจะถึง แต่ต้องคำนึงถึงสังขาร

 ให้กำลังใจครับ

 "ทำงานเพื่องาน

 ไม่ได้ทำงานเพื่ออะไร

 ส่งใจด้วยความปรารถนาดีมาให้

 ฅนทำงานทุกทุกท่าน

 เชิญชวนร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียง เรียงร้อยลิขิต หาTacit มา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ร่วมกู่ ร่วมสร้าง" ครับ

JJ2007