เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ผมได้ไปเยี่ยมเยียนและเขียนบันทึกเล่าถึงการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของคุณลงบุญเรื่อง  ศรีสุขา เกษตรกรของหมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้อย ตำบลมหาชัย  อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (ลิงค์อ่าน)

          ในวันเดียวกันหลังจากเยี่ยมเยียนที่บ้านของคุณลุงบุญเรืองแล้ว คุณลุงบุญเรืองได้พูดให้ฟังว่า ในหมู่บ้านนี้ก็ยังมีเกษตรกรรายอื่นที่สนใจ และตั้งใจประกอบอาชีพการเกษตร โดยใช้แนวทางความพอเพียงและพึ่งตนเองอยู่อีกท่านหนึ่ง คือคุณลุงนิกร  สารีศรี

         ผมกับคุณสายัณห์ จึงได้ชวนคุณลุงบุญเรืองไปเยี่ยมชมสวนผสมและบ่อเลี้ยงปลาของคุณลุงนิกร ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณลุงบุญเรืองมากนัก  แต่ว่าอยู่กลางทุ่งนา พอไปถึงก็พบคุณลุงนิกรกำลังปรับแต่งถนนเข้าสวน จึงได้ทักทายและพูดคุยกันแล้วคุณลุงนิกกรก็ได้พาพวกเราเดินเยี่ยมชมสวนผสม ซึ่งมีกิจกรรมหลักๆ คือมะม่วงที่ปลูกโดยการยกร่อง  และการเลี้ยงปลา โดยเลี้ยงในบ่อดิน และเลี้ยงตามร่องสวน

คุณลุงนิกร  สารีศรี

  • การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ซึ่งมีทั้งปลากินพืชและปลากินเนื้อปนกัน
  • การเลี้ยงในร่องสวน ร่องนี้เป็นบิ๊กอุย
  • บ่อเล็กๆ นี้เป็นบ่ออนุบาลปลาครับ

          คุณลุงก็เล่าให้พวกเราฟังอย่างภาคภูมิใจครับว่า ตนเองหลังจากเกษียณตนเองจากงานเมื่อ 3 ปีที่แล้ว จากเดิมที่ทำงานเป็นช่างเครืองกลหนัก ก็หันมาดูแลสวนผสมอย่างจริงจัง  และขุดบ่อเพิ่มเพื่อทำการเลี้ยงปลาอย่างที่เห็น ขณะนี้ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆ และอนาคตต่อไปจะเลี้ยงเฉพาะปลากินพืช เพราะการจัดการง่ายกว่า

          สิ่งที่ผมนำมาบันทึกเพื่อบอกเล่าต่อก็เพราะฟังการเล่าของคุณลุงนิกรที่เล่าถึงวิธีการแก้ปัญหาเมื่อราคาปลาตกต่ำ ว่าคุณลุงแก้ด้วยการขุดบ่อเพิ่มทั้งสองข้างของบ่อดินเพื่อทำแก้มลิงไว้สำหรับเก็บน้ำและปลาไว้รอราคา  หากราคาถูกก็จะไม่ยอมขายจะนำไปเลี้ยงพักไว้ก่อน เมื่อได้ราคาเป็นที่พอใจจึงจะขาย 

          เป็นแนวคิดจากหลักการทำแก้มลิงเพื่อพักน้ำตามพระราชดำริของในหลวง แต่คุณลุงนิกรก็นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นบ่อเก็บน้ำและพักปลาเพื่อรอราคาจำหน่าย หลายท่านอาจจะเคยเห็น แต่ผมก็เพิ่งเคยเห็นครับ เลยนำมาบอกต่อ

บ่อเล็กทางด้านซ้ายคือแก้มลิงพักน้ำและพักปลา(ทำไว้ทั้งสองข้าง)

            ผมเดินวนไปมาเห็นกระท่อมน้อยกลางน้ำ ก็เลยสอบถามว่าทำไมถึงทำไว้กลางน้ำ คุณลุงนิกรบอกว่าที่ทำไว้กลางน้ำก็เพราะป้องกันมดครับ เพียงแต่เราดึงกระดานเข้าไป กระท่อมน้อยกลางน้ำนี้ก็จะปลอดการรบกวนจากมด...ผมก็เลยถึงบางอ้อ

กระท่อมน้อยนี้กันมดได้นะครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก