รหัสสีสำหรับการออกแบบงานต่างๆ http://gotoknow.org/file/toompung/Sannuk_tk+Colors+Code.htm