เมื่อวันก่อน Pre conference วันนั้นบรรยากาศในกลุ่มดีมากเลย นักศึกษา ก็กล้าคิดกล้าถามและแสดงความคิดเห็น พอมาอีกวัน บรรยากาศไม่ดีเลย นักศึกษาก็ดูเงียบๆ ก็เลยได้คิดว่า เป็นเพราะตัวเราเองเพราะวันนั้นเราเอง (ครู) เครียดๆ มีเรื่องคิดหลายอย่าง นักศึกษาคงสามารถสังเกตเห็นได้ ก็เลยไม่กล้าที่จะซักถาม จากวันนั้นได้เรียนรู้และตั้งสติ (เตือนตัวเองทุกครั้ง) ก่อนที่จะสอนนักศึกษา ว่าเราต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ใช่เป็นตัวทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาเหยี่ยวเฉาลง อยากบอกนักศึกษาวันนั้นว่า " ครูขอโทษ"