ใช้ PEST และ 7S ตรวจสภาพองค์กร

หลักการทำแผนเบื้องต้น
       วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม นักศึกษา สม.4 ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่อง “ หลักการทำแผนเบื้องต้น ” โดยมี อ.หาญชัย อ.เก๋ อ.นก จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มาแนะแนวทางให้พวกเรา หลังจากอาจารย์ได้แนะนำหลักการคร่าว ๆ แล้ว ก็ได้มีการแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ในกลุ่มก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สสจ. สอ. รพ. และ สคร. มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำประจำกลุ่ม โจทย์ที่ได้รับคือ ให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลขององค์กรและสถานะสุขภาพที่อาจารย์แจกให้ เริ่มแรกเราแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม โดยใช้ กระบวนการ KM มีคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ และคุณลิขิต มีแนวคิดในการวิเคราะห์ คือ
      1. ปัจจัยภายนอก โดยใช้หลัก PEST ประกอบด้วย
            - Political สิ่งแวดล้อมทางการเมือง
            - Economic สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
            - Social สิ่งแวดล้อมทางสังคม
            - Technology สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี
      2. ปัจจัยภายใน โดยใช้หลัก 7 S ประกอบด้วย
            - Strategy กลยุทธ์
            - Structure โครงสร้าง
            - System ระบบ
            - Style รูปแบบ
            - Staff บุคคล
            - Skill กลยุทธ์
            - Shared valued ค่านิยมร่วม
      3. ปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เลือกมา 3 ปัญหา

      จากการที่สมาชิกในกลุ่มมาจากหลายหน่วยงาน เราจึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผลัดกันเสนอด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน คุณลิขิตก็ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงใน Power point แล้วนำเสนอทั้ง 2 กลุ่ม จากนั้น อาจารย์ได้สรุปว่าการทำแผนยุทธศาสตร์ เริ่มจากการตรวจสภาพขององค์กร โดยใช้หลักของ PEST และ 7S

      ในชั่วโมงเรียนครั้งต่อไปก็จะมีการนำข้อมูลที่ได้จากวันนี้มาใช้ในการทำแผนต่อ โปรดติดตามตอนต่อไป (ตอนจบ) นะคะ

                                         นันท์นภัส สุขใจ
                  สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน รุ่น 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 71914, เขียน: 10 Jan 2007 @ 17:28 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 22:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)