นัดพบกันในวงเรียนรู้คุณลิขิต การจัดการความรู้เมืองคอน

  Contact

  เขียนเล่าเรื่องอย่างไร... ให้น่าสนใจในวงเรียนรู้ "คุณลิขิต"   

...วงเรียนรู้คุณลิขิต ในการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร...

         เริ่มแล้วนะค่ะสำหรับวงเรียนรู้คุณลิขิต กำหนดครั้งที่ 1 เดิมวันที่ 12 ม.ค. 2550 แต่ขอเลื่อนไปเป็น 19 ม.ค. 2550 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550  สำหรับครั้งที่ 3 – 6 จะจัดแยกเป็นรายอำเภอ ให้แต่ละแห่งกำหนดคุณลิขิตประจำตำบลหรือหมู่บ้าน หลังจากนั้นมาพบกันอีก 2 ครั้ง คือ  ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ครั้งที่ 8 วันที่ 13 สิงหาคม 2550

        สำหรับเนื้อหาในครั้งที่ 1 ในปีนี้ จะแก้ไขจุดอ่อนของปีที่แล้วด้วย ปีที่แล้ว เราเริ่มวงเรียนรู้คุณลิขิตช้าไป ผลของงานไม่ค่อยสมบูรณ์มากนัก อย่างไรก็ตามเราได้เพิ่มทักษะของคุณลิขิตไปในเรื่องการบันทึกการประชุม  เทคนิคการฟังจาก รศ.ดร.สืบพงศ์ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้คุณลิขิตได้ใช้ในการบันทึกวงเรียนรู้ของคุณเอื้ออำเภอ/ตำบล อำนวยตำบล และการเป็นคุณลิขิตในเวทีประชาคม โดยการสกัดความรู้จากเรื่องเล่า การฟังอย่างลึกซึ้ง จากคุณประมวล พช. และได้จัดอบรมการเขียน Blog ให้กับ เจ้าหน้าที่ของศบอ. ไปในปีที่แล้วด้วย

          สำหรับปีนี้พวกเรา ทีมเลขาฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนและปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จได้ประมาณหนึ่ง (รู้ได้เองจากการทำงานและเพื่อนต่างหน่วยงานช่วยกันสะท้อนความคิดเห็น) จึงสามารถวางแผนการทำงานทั้งปีและเริ่มกิจกรรมครบทุกวงได้อย่างรวดเร็ว และมีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือเรามากขึ้น

           กรอบเนื้อหาคุณลิขิตในปีนี้ ครั้งที่ 1-2 กำหนดไว้ว่าจะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสมือนมากขึ้น  โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรายงานผลการทำกิจกรรมในพื้นที่ลงใน Blog และเพิ่มเทคนิคให้คุณลิขิตในการเขียนข่าว การประชาสัมพันธ์งาน การสกัดแก่นความรู้ให้ตรงประเด็นมากขึ้น และคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มเติมเรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพ การออกแบบ blog และเอกสารให้ดูสวยงาม น่าสนใจ

หากท่านใดสนใจมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการวงเรียนรู้คุณลิขิต  หรือให้คำแนะนำ ในการดำเนินงานจัดการความรู้ของคนเมืองคอน ก็จะเป็นเรื่องที่ยินดีมาก ๆ ค่ะ

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In KM คนคอน ปี 2550

Post ID: 71912, Created: , Updated, 2012-02-11 16:59:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #วงเรียนรู้คุณลิขิต

Recent Posts 

Comments (0)