กรมวิชาการเกษตรลงนามร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำGAP ปี2550

Chaichouy
          กรมวิชาการเกษตรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วย การรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) โดยปี 2550 นี้ ทั้งสองหน่วยงานเตรียมแผนบูรณาการงานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช ทั้งไม้ผล พืชไร่ ผักและสมุนไพร ข้าวและพืช อื่น ๆ ให้เข้าสู่ระบบ GAP ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมายกว่า 150,000 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 1 ล้านไร่ ** เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งประชาสัมพันธ์ และรับสมัครขึ้นทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล และ GAP อาสาในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและประเมินเบื้องต้น ตลอดจนร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำระบบ GAP พืชด้วย ขณะเดียวกันกรมวิชาการเกษตรก็จะทำหน้าที่ตรวจรับรองแปลงเกษตรกร พร้อมรับรองแหล่งผลิตพืช โดยออกหนังสือรับรองให้ และทำการตรวจติดตามแปลงที่ได้รับการรับรองแล้วอย่างต่อเนื่อง ** สำหรับปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้มายื่นจดทะเบียนและได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำนวน 549,928 แปลง ในจำนวนนี้ มีแปลงที่ได้รับรองเครื่องหมาย Q ทั้งสิ้น 233,882 แปลง คิดเป็น 42.53% ของแปลงที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด กำลังอยู่ระหว่างตรวจรับรองเพิ่มเติมประมาณ 16.83% และเหลือแปลงที่ยังไม่ได้ตรวจรับรองอีกกว่า 40% ทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการตรวจรับรอง GAP พืช ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอเรียนรู้ด้วยคน

คำสำคัญ (Tags)#km#เกษตรชุมพร

หมายเลขบันทึก: 71908, เขียน: 10 Jan 2007 @ 16:43 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 09:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)