วิถีชีวิตของคนเราไม่ต่างอะไรกับการเดินทางไกล ย่อมมีจุดเริ่มต้น จุดปลายทาง ที่จะถึง การเดินทางไกลเมื่อเริ่มต้นก็จะถึงจุดมุ่งหมาย ปลายทางได้อย่างสมหวัง  ก็เปรียบเหมือนกับชีวิตของคนเราถ้าเราเริ่มต้นที่จะทำอะไรสักอย่างหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน เราก็ต้องทำให้เต็มความสามารถเต็มกำลังแรงใจและมีใจที่จะทำจึงจะทำให้ผลออกมามีความสำเร็จ แต่ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีใจที่จะทำก็จะทำให้งานที่ออกมาไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าในปัจจุบันโลกของเราพัฒนาไปอีกมากถ้าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องรีบทำให้สำเร็จเพราะเวลาไม่เคยคอยใคร คุณอาจจะเสียใจกับสิ่งที่คุณคิดว่าจะทำแต่คุณไม่สามารถทำได้  เพราะว่าคุณช้าเกินไป..................