Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

อย่าไปคิดอะไรมาก ทำตัวเองให้มีประโยชน์


นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

ความเจริญทำให้สังคมเสื่อม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในยุคนี้ ยุคโซเชียลที่คนใช้สื่อต่างๆ สร้างทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม ในการทำประโยชน์มากมายและสร้างวิบากกรรมมากมายเช่นกัน 

เป็นกรณีศึกษาที่ดีของผู้ปฏิบัติที่จะนำมาเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิต 

หลวงตาถึงเน้นย้ำว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปติดโทรศัพท์หรือไปยุ่งกับ Social 

เพราะเกิดวิบากได้ง่าย และเป็นกรรมอย่างมหาศาลเพราะเป็นกรรมต่อคนหมู่มาก 

สามารถเปลี่ยนคนดีเป็นคนไม่ดี

เปลี่ยนเป็นกระแสของความเกลียดชังกันได้ง่าย 

หลวงตาก็เคยเจอเรื่องเหล่านี้ผ่านไปโลกโซเชียลมาหลายหน

คนไม่รู้จักกันเกลียดกันก็เพราะคนที่ใช้สื่อพวกนี้ในการเสี้ยมทำลายกัน 

ด้วยความอิจฉาริษยาและเสียผลประโยชน์ (คนดีๆใครเขาจะไปว่าคนอื่นให้ร้ายคนอื่น) 

คนสมัยนี้อ่อนแอทางจิต ไม่มีตัวตนในสังคม แต่ไปสร้างตัวตนในโลกโซเชียล 

จริงหรือหลอกเราไม่รู้หรอก

หลวงตาบอก คนเขาเล่า คนเขาพูดมาทั้งนั้น 

หลายครั้งที่ชีวิตคนเปลี่ยนจากดีกลายเป็นร้าย ร้ายกลายเป็นดีด้วยสื่อเหล่านี้ 

จนเป็นเรื่องปกติที่มีหลายคนมักจะมาขอขมากรรมหลวงตา เพราะไปเชื่อในสื่อต่างๆที่ให้ข้อมูลเป็นเท็จ

หลวงตาจึงสรุปว่า...เหตุปัจจุบันนี้เพราะความอิจฉาและผลประโยชน์มีเงินตัวเดียวเป็นที่ตั้ง 

คนสมัยนี้มักเสียผลประโยชน์เสียผลประโยชน์เกิดอาการทางจิต 

เห็นใครดีกว่า เด่นกว่าไม่ได้จึงเกิดอาการ ทำให้คนใช้โซเชียลในการทำลายล้างกัน

คนที่สวดมนต์จะมีภูมิคุ้มกัน

จะมีสติพิจารณาในข่าวสารเรื่องราวต่างๆไม่เชื่อและไม่ต่อกระแสสิ่งที่ไม่ดี 

คนที่เขาสวดมนต์ภาวนาทำความดีมีศีลมีธรรม เขาจะทำแต่ความดีสร้างประโยชน์

 หลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ดี เขาจะไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้

เพราะเป็นกระแสของพลังงานลบพลังงานที่ไม่ดีทำให้ไปพัวพันอยู่ในวงของวิบากกรรม

อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจเรื่องกรรม มีเด็กคนหนึ่งอายุเพิ่งทำบัตรประชาชนบวชเรียนช่วยงานวัดมานานเป็นสะพานบุญช่วยหลวงตา สร้างประโยชน์ไว้มากมาย อยู่เบื้องหลังต่อมาเริ่มมีคนรู้จักให้ความไว้ใจร่วมทำบุญเพื่อเป็นประโยชน์กับหลวงตา เป็นปกติของสังคมไทยอย่าดีอย่าเด่นอย่าดัง ไม่นานก็มีคน อิจฉา(ปล่อยข่าวทำลาย) เด็กน้อยจึงนำเรื่องนี้มาปรึกษาหลวงตา

หลวงตาหัวเราะแล้วบอกว่า เจอแค่นี้ยังกระเทือนแล้วจะไปทำอะไรได้....

โลกปัจจุบันก็เป็นแบบนี้เราไปขอข้าวกินหรือเปล่า

เราไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาหรือเปล่าเรามีอะไรปฏิสัมพันธ์ในชีวิตกับเขาไหม 

ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปสนใจ มันเป็นเรื่องปกติของคน

พระพุทธเจ้าท่านยังโดนนินทาให้ร้ายและเราเป็นใครจะเหลือเหรอ .....

หลวงตาไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอก

สนใจอย่างเดียวเราจะทำความดีสร้างประโยชน์อย่างไร

เราจะหลีกหนีห่างจากความไม่ดีได้อย่างไร

นี่คือสิ่งที่เราต้องสนใจและผ่านมันไปให้ได้ในยุคนี้

ยกตัวอย่างเราอายุยังน้อย แต่ทำประโยชน์ไว้เยอะ

ยังเด็กแต่ก็เป็นเจ้าภาพสร้างพระ 

ขนาดผู้ใหญ่บางคนอายุมากแล้ว เขายังไม่คิดจะทำเลย 

เราอายุนิดเดียว เรายังสร้างประโยชน์ได้แค่นี้ก็ถือว่าเรามีประโยชน์... 

คนที่เขาว่าเรา เขาไม่ได้สร้างประโยชน์ก็เป็นโทษแก่ตัวเขา 

อย่าไปคิดอะไรมาก ทำตัวเองให้มีประโยชน์

อย่าไปสร้างโทษกับใคร

 เราเป็นผู้มีประโยชน์ใครที่เขามาว่าให้ร้ายเราเขาก็รับกรรมสิ่งนั้นไปเองตามกฎแห่งกรรม 

(จำไว้คนดีไม่ตีใคร)

ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ไม่สร้างโทษ 

ทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม

ใครทำสิ่งใดให้เป็นไปตามสิ่งนั้น

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

 

✨ 🫅🏻หลวงตา: โชคดี โชคดี อายุ วัณโณ สุขขัง สตางค์ เฮงเฮง รวยรวย

 ✨ ตามไปสวดมนต์ สวดจักรพรรดิ พร้อมกันทั่วโลก ทุกคืน 

ในรอบ 20.30 น. สวดมนต์ 21 จบ ทุกคืน

ได้ที่นี่ค่ะ ตามรอยวิริยธโร - หลวงตาม้า

ถ้าไม่ทันมีคลิปธรรมเทศนาของหลวงตาม้าทุกวัน

ตามสวดมนต์ย้อนหลังได้ค่ะ  แล้วแต่สะดวก

แต่สวดมนต์พร้อมกัน พลังเยอะกว่าค่ะ

ลองสวดมนต์ในบทสวดจักรพรรดิ ในทำนอง จังหวะนี้ดูนะคะ

สวดมนต์ถูก ชีวิตเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะ

 

 ✨  ขอบคุณเพจ กำลังจักรพรรดิ์หลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ-หลวงตาม้าวิริยธโร ✨

 

 ✨ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความได้ที่นี่  ✨

 

✨ นึกถึงจักรพรรดิ พลังงานก็มา

https://www.gotoknow.org/posts/715895

✨ รวมคาถาที่หลวงตาม้าใช้สวด

https://www.gotoknow.org/posts/715894

✨ สวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน

https://www.gotoknow.org/posts/715893

✨ ทิพยอำนาจ จะเกิดได้ต้องมีจิตที่ดี

https://www.gotoknow.org/posts/715892

✨ ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่สร้างโทษ

https://www.gotoknow.org/posts/715891

✨ รวมบุญ สะสมบุญ

https://www.gotoknow.org/posts/715890

✨ ผลประโยชน์ต่อวิญญาณ

https://www.gotoknow.org/posts/715889

✨ พลังงานของบทสวดจักรพรรดิ

https://www.gotoknow.org/posts/715856

✨ รู้ตัวเองได้ คนอื่นเรื่องเล็ก

https://www.gotoknow.org/posts/715855

✨ ถ้าเราอยากรู้ เราต้องเรียนเอง

https://www.gotoknow.org/posts/715851

✨ "การบวชจิต" หรือ "การบวชใน"

https://www.gotoknow.org/posts/715846

✨ อธิษฐานขอในเรื่องราวของเรา

https://www.gotoknow.org/posts/715769

✨ ทำอย่างไรถึงจะถูกหวยหรือมีโชค?

https://www.gotoknow.org/posts/715766

✨ คนมี​บุญ​ กินง่าย​ อยู่ง่าย​ หลับง่าย​ อารมณ์ดี

https://www.gotoknow.org/posts/715765

✨ วิธีตั้งกองบุญ ทำอย่างไร?

https://www.gotoknow.org/posts/715764

✨ ขอให้เฮงๆรวยๆ

https://www.gotoknow.org/posts/715762

✨ ทรงอารมณ์ให้ดี

https://www.gotoknow.org/posts/715763

✨ เมตตามหานิยม

https://www.gotoknow.org/posts/715757

✨ ลงทุนฝึกฝนตนเอง

https://www.gotoknow.org/posts/715752

✨ การสวดมนต์ใช้หนีกรรมได้..จริงไหม?

https://www.gotoknow.org/posts/715751

✨ ความสว่างของบุญ

https://www.gotoknow.org/posts/715750

✨ ทำใจให้เบา แล้วเราจะสุข

https://www.gotoknow.org/posts/715746

✨ ยารักษากาย ยารักษาใจ คือ การสวดมนต์ภาวนา

https://www.gotoknow.org/posts/715696

✨ เอาจริงหรือยัง???

https://www.gotoknow.org/posts/715695

✨ การสวดมนต์สำคัญที่สุด

https://www.gotoknow.org/posts/715694

✨ ทางแก้ความโกรธที่ดีที่สุด คือ การสวดมนต์

https://www.gotoknow.org/posts/715693

✨ แผ่เมตตาอย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวร

https://www.gotoknow.org/posts/715692

✨ รักทุกคน ไว้ใจบางคน ไม่เกลียดใครเลยสักคน

https://www.gotoknow.org/posts/715691

✨ การสัพเพ เป็นการฝึกพลังงานความเมตตา

https://www.gotoknow.org/posts/715676

✨ เทคนิคในการแผ่บุญให้สัมฤทธิ์ผล

https://www.gotoknow.org/posts/715632

✨ นอนสวดมนต์...ได้ไหม?

https://www.gotoknow.org/posts/715619

✨ สวดมนต์...ช่วยรักษาโรคได้อย่างไร?

https://www.gotoknow.org/posts/715616

✨ รักษาโรคซึมเศร้า

https://www.gotoknow.org/posts/715615

✨ "หากใครมีปัญหาในชีวิต" ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน

https://www.gotoknow.org/posts/715099

✨ ตั้งสัจจะอธิษฐาน

https://www.gotoknow.org/posts/715095

✨ จิตเป็นทิพย์

https://www.gotoknow.org/posts/715096

✨ การดูจิต รักษาจิตตนเอง

https://www.gotoknow.org/posts/715094

✨ วิธีอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดู่

https://www.gotoknow.org/posts/715075

✨ ทำใจให้เบา แล้วเราจะสุข

https://www.gotoknow.org/posts/715070

✨ สวดมนต์จะรวยได้อย่างไร

https://www.gotoknow.org/posts/715069

✨ เมื่อชีวิตฉันออกจากเลข 66

https://www.gotoknow.org/posts/714786

✨ ยานอนหลับชั้นดี หลับง่าย หลับสบาย หลับเร็ว

https://www.gotoknow.org/posts/714373

✨ พลังงานมายังไง ไปยังไง

https://www.gotoknow.org/posts/715098

✨ ชีวิตนี้มีประโยชน์ เพลงเพราะมาก แก้โรคซึมเศร้า

https://www.gotoknow.org/posts/715073

✨ การสวดมนต์ด้วยพระคาถามหาจักรพรรดิ

https://www.gotoknow.org/posts/714355

✨ หลักธรรมและคำสอนของหลวงตาม้า

https://www.gotoknow.org/posts/714359

✨ การปรับภพภูมิของหลวงปู่ดู่

https://www.gotoknow.org/posts/715097

✨ การใช้แอปพลิเคชันสำหรับสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

https://www.gotoknow.org/posts/714353

✨ วิธีการสวดมนต์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยพระคาถามหาจักรพรรดิตามแนวทางพระอาจารย์วรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)

https://www.gotoknow.org/posts/714356

✨ การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ ตามแนวทางของพระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)

https://www.gotoknow.org/posts/714354

✨ การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ

https://www.gotoknow.org/posts/714350

✨ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการสวดมนต์

https://www.gotoknow.org/posts/714351

 

หมายเลขบันทึก: 716346เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2023 12:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2023 12:01 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท