ในที่สุดปาฎิหาริย์ที่เราอยากให้เกิดก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ คุณครูจูหลิงได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับเสียแล้วตั้งแต่เมื่อวาน ขอให้คุณครูไปสู่สวรรค์ที่พบแต่คนดีและเรื่องดีๆ จะระลึกถึงและนำความคิดความตั้งใจของคุณครูมาเป็นตัวอย่างในการปฎิบัติงานตลอดไปค่ะ

ด้วยวัยเพียง 28 ปีของคุณครู เชื่อว่าเป็นเวลาอันน้อยนิดที่คุณพ่อคุณพ่อ ได้ชื่นชมตัวตนของคุณครู แต่ด้วยการอบรมเลี้ยงดูที่แสนประเสริฐ อันพบเห็นได้จากวิถีการคิดที่คุณพ่อคุณแม่สื่อออกมา เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งของสังคมไทย

ขอพวกเราจงมีศรัทธาและทำงานเพื่อประเทศไทย แผ่นดินของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการระลึกถึงและอุทิศให้กับคุณครูจูหลิงและครอบครัว ที่มีศรัทธาและความตั้งใจดี ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจมืดแห่งจิตใจ ไม่เคยได้ยินคำร้ายใดๆจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูถึงผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงนี้เลย เป็นตัวอย่างของผู้ชนะ....ที่แท้จริง

ขอส่งความปรารถนาดีทั้งดวงใจให้คุณครูได้รับรู้ว่า ความดี ความเสียสละและความตั้งใจจริงของคุณครูจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำสิ่งดีๆกันต่อไป ชื่อของคุณครูและสิ่งที่คุณครูได้ทำมาจะจารึกอยู่ในความทรงจำ เพื่อเป็นแบบอย่างตลอดไปค่ะ

ขอร่วมกับทุกท่าน ส่งกำลังใจและตั้งปณิธานเพื่อคุณครูจูหลิงด้วยค่ะ