คุณอำนวยฉบับปฏิบัติ(ต่อ)จากวันก่อน จาก2ข้อแรกคือสัมพันธภาพกับเชือมั่นในศักยภาพ ข้อที่3 คุณอานวยต้องเป็นคนที่อยู่ในข่ายของบ่างช่างยุ(ยั่วยุ)ให้สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ ได้สะท้อน ได้เล่า เรื่องดีๆที่เป็นความสำเร็จและความภูมิใจแม้จะไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมากมาย แล้วบรรยากาศจะค่อยลื่นและเลื่อนใหลไปอย่างเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญต้องแสดงออกอย่างจริงใจ อยากเรียนรู้แบบคนกระหายใคร่รู้

เสมือนทำการแทนสมาชิกที่อยู่ในวง สำคัญแววตาต้องสดใสมีชีวิตชีวา รักษาบรรยากาศการพูดคุยให้อบอุ่นและเป็นกันเอง หยอดลูกเล่นลูกหัว(เราะ)เป็นช่วงๆ สรุปสาระแทรกเพื่อทวนประเด็นและให้ความสำคัญกับเรื่องเล่าของทุกคน (พรุ่งนี้เล่าต่อครับ)