หลายคนคาดหวังและคิดว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือ PALliative care นะครับ
 ผมคงต้องปฏิเสธว่าผมไม่ใช่ผูู้เชี่ยวชาญ ผมเป็นแค่หมอคนหนึ่งที่..สนใจ..เรื่องนี้ และหลักคิดสำคัญอย่างหนึ่งของผมในขณะที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ มองผู้ป่วยอย่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และปฏิบัติอย่างเพื่อนที่พึงกระทำต่อกัน 
 ผมหวังว่า blog นี้จะเป็น blog ของเพื่อนที่..สนใจ..เรื่องราวการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของเราทุกคน เพราะสักวันหนึ่งก็คงถึงวันของเรา
 ผมอยากจะขอเริ่มต้นด้วยการนำบทความสั้นๆที่ผมเคยเขียนลงข่าวคณะแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในคอลัมน์ชื่อเดี่ยวกันกับ blog นี้นะครับ