:) อันที่จริงเราคุ้นเคยกับซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่อยู่รอบตัวเราเป็นอย่างดีครับ อาจจะมองได้ 3 มิติ ได้แก่ 1.มิติทางสังคม(ที่สาธารณะ) เช่น การใช้บัตร ATM ระบบควบคุมรถไฟฟ้า และ e-Government เป็นต้น 2.มิติทางธุรกิจ(ที่ทำงาน) เช่น OfficeSoftwareต่างๆ 3.มิติส่วนบุคคล(ที่พักอาศัย) เช่น Word Processing Game online และ e-mail เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบันซอฟแวร์ก็ถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่าอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแทบทั้งหมดที่เราใช้มีซอฟแวร์ฝังอยู่ภายใน และเมื่อใดเราพูดถึงซอฟแวร์ก็มักจะต้องนึกถึงฮาดร์แวร์ควบคู่ไปเสมอ หรือว่าคู่นี้จะมีความสัมพันธ์กันแบบหน่อไม้กับต้นไผ่อีกกระมัง ?