ขณะขับรถอย่างเร่งรีบเพื่อที่จะไปสู่ปลายทาง

สายตาก็เหลือบไปเห็นทิวทัศน์ข้างทาง

ที่สวยงาม มีทุ่งข้าวที่เขียวขจี

ดูแล้วจิตใจผ่องใส ขึ้นมาก     ท้องทุ่งที่เขียวขจีข้างทาง

จึงฉลอรถ และพูดกับตัวเองว่า

" บางทีปลายทางที่เราเร่งรีบจะไป ก็ไม่ได้สำคัญ และสวยงามไปมากกว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างทางเลย

แล้วทำไมเราต้องรอคอยความสุขในอนาคตด้วย ในเมื่อเรามีความสุขในปัจจุบันที่สามารถจับต้องได้ สัมผัสได้ อยู่เต็มไปหมด "