คิดกันเล่นๆ ว่าถ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) จะเป็นอย่างไร หากมีการแบ่งแยกดินแดน 3 จชต. เป็น รัฐปัตตานี ผมว่า.... อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ต้องย้ายที่ทำงาน ไปกระจัดกระจายอยู่ในวิทยาเขตอื่นๆ นักศึกษาที่อยากย้ายไปก็ต้องตามไปเรียนที่นั่น ส่วนนักศึกษาที่เป็นคนในพื้นที่ก็คงอยู่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยใหม่ของรัฐปัตตานี....(ปัตตานีดารุสลาม ยูนิเวอร์ซิติ้) ที่ปัตตานีก็จะเหลือเฉพาะอาคารสถานที่ ส่วนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนถ้ารัฐบาลไทยไม่ให้ก็คงต้องย้ายตามเจ้าหน้าที่และอาจารย์ไปด้วย อาคารสถานที่ ถ้ารัฐบาลไทยมีน้ำใจคงเหลือไว้ไห้ ถ้าไม่มีก็คงทุบทำลายทั้งหมด.... อนุสาวรีย์พระบิดา ก็คงต้องย้ายไปวิทยาเขตอื่น เพราะที่นี่เค้าไม่เคารพรูปเคารพต่างๆ ร้านขายอาหารไทยพุทธ คงต้องปิดกิจการ คนไทยที่จะทำงานที่รัฐปัตตานีก็คงต้องเป็นแรงงานต่างด้าว ถ้าจะเป็นพลเมืองของรัฐปัตตานี ถ้าจะข้ามไปฝั่งไทย ก็คงต้องทำพาสปอร์ต คนไทยที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่รัฐปัตตานีเวลาจะมาหาก็ต้องทำพาสปอร์ตเหมือนกัน ภาษาราชการที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษามาลายูถิ่น/มาลายูกลาง พิพิธภัณฑ์พระธรรมโมลี คงต้องย้ายไปตั้งที่วิทยาเขตอื่น.... คิดเล่นๆ คิดมากไปก็ปวดหัวเปล่าๆ สำหรับผม "แผ่นดินไทยอยู่ที่ไหน ผมก็ขออยู่ที่นั่น"