บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เขียนเมื่อ
536 2
เขียนเมื่อ
314 3 2
เขียนเมื่อ
578 4 2
เขียนเมื่อ
393 11 9