เร็ววันนี้...........ได้มีความคืบหน้าของ"มหาวิทยาลัยชุมพรฯ"มาฝากชาวชุมพรเราทุกท่าน

                 ในงาน  ส.ส.สุวโรช พะลัง  พบประชาชนจังหวัดชุมพร เขต 2 ครั้งที่ 1

ได้มีการพูดถึงประเด็น    การจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ตามที่จังหวัดชุมพรได้เสนอ  ในระหว่างนี้สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (เสนอโดยจังหวัดชุมพร) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

                   ในการประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมเสวนาจากหลายท่านจากหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรฯ และตัวแทนจากชาวอำเภอปะทิว

                    "ติดตามรายละเอียดกับเรา ceo จังหวัดชุมพรได้ทุกวันค่ะ"