14 พ.ย.  วันนี้เป็นวันที่มีงานให้ทำตั้งแต่เช้า เริ่มจากการมาทำงานบอร์ดลอยกระทงต่อ แล้วจากนั้นก็ลงไปช่วยพี่เค้าย้ายบอร์ดด้านล่าง จากฝั่งหนึ่งของอาคารไปอีกฝั่งหนึ่งใช้เวลนานพอสมควร เสร็จแล้วก็ขึ้นมาทำสติ๊กเกอร์ที่นำกลับมาแก้จัดลงในกระดาษ A4 โดยใช้โปรแกรม Photoshop ทำเสณ็จก็พักเที่ยงพอดี  ในช่วงบ่ายขึ้นมาก็นำสติ๊กเกอร์ที่ทำเสร็จแล้วมาพิมพ์จำนวน50 แผ่น โดยใช้สติ๊กเกอร์ A4 ประมาณ 12 แผ่น จากนั้นก็นำงานลอยกระทงมาพิมพ์ลงในบอร์ดโดยใช้เครื่องพิมพ์ใหญ่ที่เราเคยลองหัดใส่กระดาษที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้ว พอพิมพ์เสร็จก็นำลงไปติดที่บอร์ดด้านล่างที่อยู่ตรงหน้าอาคาร ติดเสร็จก็เลยเวลาเลิกงานแล้วครับ วันนี้เป็นวันที่มีงานให้ทำไม่ได้หยุดเลย ตั้งแต่เช้าจนเย็น เวลานี้ผ่านไปรวดเร็วจริงๆ นะครับ  วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ         สวัสดีครับ