ความเห็น 5000

ตุลา7

Dr.Rose
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 
บันทึกมีจำนวนน้อยกว่าเพื่อนๆ ค่ะ  ยังสั้นมาก ต้องเพิ่มเติมรายละเอียดค่ะ  การเขียนที่ต้องปรับคือ แทนที่จะเขียนว่าทำ "อะไร" ไปบ้าง ให้เปลี่ยนเป็นเขียนว่าสิ่งที่ทำนั้น ทำ"อย่างไร" ค่ะ  อธิบายมาให้ทราบหน่อย  หาเวลาอ่านบันทึกของนภาพร สุรีย์ จุฑารัตน์ หรือสุพัชชา เพื่อดูแบบอย่างบ้าง