ประกาศผลรางวัลสุดยอด PA ประจำเดือนตุลาคม 2548

     รางวัลสุดยอด  PA หรือ Peer Assist นี้   ถือเป็นรางวัลที่คณะกรรมการต้องใช้ความยากลำบากในการตัดสินมากเป็นพิเศษ   เพราะเป็นรางวัลที่ค่อนข้างจะเน้นกระบวนการค่ะ   แต่ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะ (สุดยอด) รางวัลสุดยอด PA ประจำเดือนตุลาคม 2548  แล้วค่ะ  รางวัลนี้พิเศษอยู่อย่างคือ  ประกาศทุก ๆ 3 เดือน ค่ะ

     ก่อนอื่นตามธรรมเนียม   คณะกรรมการขอชี้แจงเกณฑ์ในการตัดสินโดยมีเกณฑ์ดังนี้

     1. ในบล็อกการเล่าเรื่อง Peer Assist จะต้องมี Keyword เกี่ยวกับ Peer Assist เช่น "กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน",  PA เป็นต้น   เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ blog ในการค้นหา

     2. การทำ PA จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน   โดยเฉพาะผู้ขอเรียนรู้

     3. กระบวนการทำ PA มีความครบถ้วนสมบูรณ์

     4. การทำกิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

     รางวัลสุดยอด  PA ประจำเดือนตุลาคม 2548  ได้แก่ ตัวอย่างการทำ Peer Assist โดย ดร. วัลลา  ตันติโยทัย ซึ่ง อ. วัลลา ได้มีการดำเนินการกิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" ( Peer Assist) มาก   ติดตามอ่านได้ที่ http://dmcop.gotoknow.org/

     ของรางวัลทางคณะกรรมการจะนำส่งต่อไปค่ะ
 
     ส่วนผู้ใดที่ต้องการเรียนรู้หรือมีคำถามว่า Peer Assist คืออะไร   สามารถอ่านได้ที่บันทึกนี้ (click)   ท่านใดที่มีตัวอย่างการทำ Peer Assist ที่ดีก็สามารถนำมาเล่าให้ฟังได้ค่ะ

     คณะกรรมการ
     1. น.ส. สุนทรี  ไพรศานติ   ประธานกรรมการ
     2. น.ส. วรรณา  เลิศวิจิตรจรัส กรรมการ
     3. อ. กรกฎ  เชาวะวณิช  กรรมการ