เมื่อวาน 14พ.ย.2548 ได้มีงานเร่งด่วนจากพี่หัวหน้างานให้ผมและตุลาได้ไปย้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านล่างอาคารเป็นบอร์ด ขนาดกว้าง24 ยาว30นิ้ว ผมและตุลาได้รื้อบอร์ดที่มีข้อความเก่าออกและได้ตกแต่งบอร์ดใหม่และทำการติดตั้งให้มั่นคงถาวร โดยการใช้ลวดผูกติดกับตัวบอร์ดและโยงกับเพดานของตัวอาคารเพื่อกันล้ม จากนั้นได้ปริ้นแผ่นประชาสัมพันธ์วันลอยกระทงทั้งหมด 4 แผ่นที่อติกานต์และตุลาได้ได้จัดพิมพ์ขึ้น ผมเป็นคนช่วยป้อนกระดาษเข้าสู่เครื่องพิมพ์โดยตอนแรกเครื่องพิมพ์มีปัญหาคือเครื่องไม่ดึงกระดาษและหมึกพิมพ์ซึมทางเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขโดยการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ จากนั้นได้จัดพิมพ์พอพิมพ์เสร็จผมตุลาและอติกานต์ได้นำแผ่นประชาสัมพันธ์วันลอยกระทงไปติดด้านล่างของตัวอาคาร