เริ่มงานตอน 08.00 น.ไปที่กระทรวงสาธารณะสุข เรื่องครูและนักเรียนให้กำลังใจท่านพินิจได้ถ่าย Insert และได้ถ่ายสัมภาษณ์เรียนรู้เรื่องการเล่าเรื่องของภาพการทำงานเป็นระบบ และได้เรยนรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องยี่ห้อ.......... ชึ่งต้อง WB ทุกครั้งเพราะไม่สามาถใช้ auto WB ได้เพราะสีจะเป็นบลูและได้ถ่ายงานที่มีสภาพแสงสองแสงในห้องเดียวกันวิธีแก้ก็คือต้อง WB ทุกครั้ง