KM พัฒนาเด็กปฐมวัย

KM พัฒนาเด็กปฐมวัย

          วันที่ 25 พ.ย.48   เวลา 08.30 - 13.00 น.  ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสจะมีการสัมมนาและนำเสนอผลการดำเนินงาน   โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง   ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมไทสร้างสรรค์ จ.ขอนแก่น   มีนายธีรวงศ์  ธนิษฐเวธน์ เป็นผู้อำนวยการสมาคม   เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กปฐมวัยและครอบครัว (www.taiwisdom.org[email protected])

          การประชุมในครึ่งวันนี้จะเริ่มด้วยปาฐกถาเรื่องการพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน   โดย องคมนตรี ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย  ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก   ตามด้วยการเสนอผลการวิจัยผลกระทบของโครงการในช่วง 2 ปีต่อการพัฒนาเด็กในด้าน (1) จิตใจ   (2) อารมณ์  (3) สังคม  (4) สติปัญญา

          ผมเสียดายที่ติดนัดอื่นเสียแล้วจึงเข้าร่วมไม่ได้   ขอเอาใจช่วยโดยประกาศทางบล็อกนี้   ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) ติดต่อได้ที่ [email protected]  หรือ (043) 292-130,  01-717-4749

          กิจกรรมอ่านนิทานให้เด็กฟังนี้   ถ้าพ่อแม่  พี่เลี้ยงเด็ก  และครูอนุบาลทำเป็นกิจวัตร   และเรามีหนังสือนิทานดี ๆ สำหรับอ่านให้เด็กฟัง   จะสร้างความเจริญและอยู่เย็นเป็นสุขแก่สังคมไทยในอนาคตได้อย่างมาก

          ผมเข้าใจว่าน่าจะมีประสบการณ์การอ่านนิทานให้ลูก/เด็กฟังในหลากหลายบริบท  หลากหลายแบบ   ถ้าจะมีใครเอามาเล่าประสบการณ์ใน Gotoknow.org ก็จะเป็นประโยชน์มาก

วิจารณ์  พานิช
 15 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)